RADYO YAYINDA
YAYINCI :
 DjKorku
SARKI :
 5 ocak 2013 sapiklik nilin akrabalarina Saka